Znaleziono 15 wyników

autor: Jacek
2003-01-24, 23:17:32
Forum: Media w Ostródzie
Temat: Gazeta Ostródzka
Odpowiedzi: 118
Odsłony: 80371

Re: Gazeta Ostródzka

Klapaucjusz napisa³(a): > > I tak nie macie racji!!! Gazeta Ostrodzka jest jedna z > najlepszych gazet lokalnych. Profesjonalizm dziennikarzy i > spektrum poruszanych przea nich tematow nie maja sobie > rownych. Ich krytyczny stosunek do poruszanych tematow to > przyklad swietnego rzemiosla. Szczego...
autor: Jacek
2002-11-15, 14:19:25
Forum: Zakończone tematy
Temat: Nowe w³adze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 9323

Nowe w³adze

Ciekaw jestem jak bêd± wygl±da³y roszady personalne w urzêdzie miasta. Podejrzewam, ¿e to bêdzie lokalna wersja "1 z 10". Zapewne tylu pozostanie pracowników ze starej ekipy. I mo¿e to co¶ zmieni na lepsze.
Oby.
autor: Jacek
2002-10-30, 12:28:29
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Z dwojga z³ego...
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 20363

Z dwojga z³ego...

W³a¶ciwie to mo¿na te¿ napisaæ, mniejsze z³o. W³a¶nie tak bêdzie wygl±da³ wybór burmistrza w Ostródzie. Moim zdaniem ¿aden z kandydatów nie zapewni Ostródzie szybkiego rozwoju. Móg³bym jeszcze pomy¶leæ o panu Babalskim, ale jego poczynania jako wojewody ca³kowicie zniechêci³y mnie do jego kandydatur...
autor: Jacek
2002-10-22, 16:28:41
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Znowu dorwali się do modemów!
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4768

Re: Znowu dorwali siê do modemów!

Zgadzam sie z Dari±, aby rzucaæ oskar¿enia trzeba mieæ niezbite dowody. Jednak trudno sobie wyobraziæ tak szybki przyrost uwielbienia dla jednego z kandydatów i to w tak krótkim czasie. Rano pan Wasilewski by³ jednym z ostatnich na li¶cie a tu proszê pozycja nr 1 i to z tak± przewag±. Je¶li bêdzie t...
autor: Jacek
2002-10-21, 09:30:24
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Samopoczucie
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 12418

Samopoczucie

Jak Wasze samopoczucie przed wyborami? Bo u mnie im bli¿ej, tym bardzie jestem smutny. Po sobocie wyborczej, która obfitowa³a w spotkania bezpo¶rednie z potenjalnymi wyborcami. Trochê denerwuj±ce by³o zaczepianie m³odych poni¿ej 18 roku ¿ycia. Chyba tylko dlatego, aby zwrócili uwagê swoich rodziców....
autor: Jacek
2002-10-11, 04:35:05
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

To fakt ma³o postów. Ale kameralne dyskusje te¿ maj± swoje uroki :)
Rozkrêcimy to forum.
Zastanawiam siê jak odbierac plakat NOS-ewicza z Audi. ¯e niby po wyborach wszyscy urzêdnicy bêd± takimi je¿dziæ.
Baseny, hipermarkety to i mo¿e port prze³adunkowy nam zrobi± lub lotnisko :)
autor: Jacek
2002-10-10, 13:10:33
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

Jest Petara, ale na imiê mam Jacek.Sory za zamêt. W pzrysz³o¶ci wrócê do imienia Petara.

[%sig%]
autor: Jacek
2002-10-10, 13:03:58
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

Poniewa¿ prawda zawsze lezy po ¶rodku-czytaæ mo¿na wszystko. Fakt, ¿e s³owa bardzo podobne zosta³y u¿yte przez obu Panów pos³ów to po prostu tylko zbiek okoliczno¶ci. Z drugiej za¶ strony w 1998 roku by³em jednym z pierwszych czytelników "Gazety .Wyborczej", kiedy by³em pracownikiem "lolalnych medió...
autor: Jacek
2002-09-27, 08:24:20
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

Widzê straszne niepokoje zwi±zane z osob± pana Ka³u¿nego. Wszyscy kontrkandydaci dziwnie mówi± jednym g³osem "Ka³u¿ny - NIE". Ciekaw jestem dlaczego. Mo¿e kto¶ wyja¶ni o co tu chodzi. A tak na marginesie to dziwie siê, ¿e w prasie pojawiaj± siê artyku³y o "nieczystym " zagraniu pana Ka³u¿nego w osta...
autor: Jacek
2002-09-17, 07:14:20
Forum: Zakończone tematy
Temat: Bieda a wybory ?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2282

Re: Bieda a wybory ?

A czy ktos cie zmusza do glosowania na komucha. Wolny wybor. Ale trzeba go dokonac a nie siedziec w domu i pozwolic wybrac za nas innym.
autor: Jacek
2002-09-16, 08:32:19
Forum: Zakończone tematy
Temat: Jesteśmy Letnią Solicą Warmi i Mazur
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 4557

Re: Jeste¶my Letni± Solic± Warmi i Mazur

To oczywiste, ¿e w "Gazecie Ostródzkiej" czy "Gazecie Olsztyñskiej". Nikt inny tego nie wydrukuje.
autor: Jacek
2002-09-03, 06:13:24
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

Pan Skowroñski te¿ ju¿ oficjalnie og³osi³ chêæ kandydowania na fotel burmistrza.
autor: Jacek
2002-08-20, 19:07:57
Forum: Wybory samorządowe 2002
Temat: Kto na fotel burmistrza?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 37678

Re: Kto na fotel burmistrza?

a mo¿e by sonda z nazwiskami kandydatów. juz kilku sie pojawilo?
autor: Jacek
2002-06-03, 09:57:38
Forum: Zakończone tematy
Temat: Motocross
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2238

Re: Motocross

W pe³ni popieram
autor: Jacek
2002-04-23, 12:08:35
Forum: Zakończone tematy
Temat: Ostróda clubbing
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 4598

Re: Ostróda clubbing

Jak dla mnie ok. Przyjde i z pewnoscia bede sie dobrze bawil (pod warunkiem, ze impreza sie odbedzie )