Programy kandydatów na burmistrza

Moderator: Jacek-P

Awatar użytkownika
Jacek-P
moderator
moderator
Posty: 688
Rejestracja: 2003-12-30, 01:07:13
Gadu-Gadu: 3035627
Lokalizacja: Ostróda
Kontakt:

Programy kandydatów na burmistrza

Post autor: Jacek-P » 2010-11-13, 14:40:08

Włodzimierz Michał Brodiuk
http://www.brodiuk.pl/

• nowe miejsca pracy - w tym celu przygotuję tereny inwestycyjne i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, w Ostródzie powstaną nowe zakłady pracy
• rozwiązanie problemów komunikacyjnych - po wybudowaniu rond i ominięciu przejazdów kolejowych kierowcy nie będą stać w korkach
• rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych
• uruchomienie programu bezpłatnego dostępu do Internetu - budowa bezprzewodowej sieci Internetu z wykorzystaniem środków unijnych
• pomoc socjalna dla najuboższych rodzin
• współpraca trzech samorządów - powiatowego, miejskiego i gminnego na rzecz rozwoju naszego miasta, gminy i powiatu
• poprawa infrastruktury miejskiej - wymiana kolektorów burzowych, budowa nowych chodników i nawierzchni ulic
• przeznaczę więcej środków na oświatę - rodzice nie będą dopłacać do kształcenia ich dzieci w samorządowych szkołach, utworzę nowe przedszkola dla dzieci i place zabaw na osiedlach
• wprowadzę konsultacje społeczne - każda inwestycja będzie z mieszkańcami konsultowana


Olgierd Dąbrowski
http://olgierddabrowski.blog.onet.pl
Na stronie internetowej kandydata nie ma programu


Jacek Dudzin
http://www.jacekdudzin.pl

INWESTYCJE MIEJSKIE
Niewątpliwym walorem Ostródy jest piękne położenie wśród jezior i dużych kompleksów leśnych. Stawia ono Ostródę w uprzywilejowanej pozycji. Dlatego będziemy inicjowali i wspierali pomysły prowadzące do wzbogacenia, urozmaicenia i powiększania oferty turystycznej. Chcemy, aby usługi turystyczne na najwyższym poziomie były dostępne dla każdego.
Będziemy dążyli do zagospodarowania nabrzeża Jeziora Drwęckiego. Od Ośrodka Sportów Wodnych "SOKÓŁ" do końca Plaży Miejskiej planujemy utworzenie ciągu spacerowego ze ścieżką rowerową oraz parkingami dla rowerów. Inwestorom zaproponujemy budowę kilku małych cukierni i kawiarni z placami zabaw dla dzieci. Zapewni to komfortowy wypoczynek całym rodzinom.
Należy rozważyć koncepcję rozbudowy OSW "SOKÓŁ" o ośrodek kempingowy na przylegających terenach. Chcemy w ten rejon przenieść port i warsztaty naprawcze "ŻEGLUGI OSTRÓDZKO- ELBLĄSKIEJ". Jezioro Drwęckie ma łączność wodną z całą Polską, dlatego chcemy utworzyć MARINĘ zgodną z europejskimi standardami.
Będziemy dążyli do szybszej modernizacji dróg i chodników, także w nowych osiedlach miasta. Równocześnie z remontami dróg chcemy tworzyć sieć ścieżek rowerowych wraz parkingami miejskimi dla rowerów. Jest to inwestycja niedroga i bardzo ułatwiająca poruszanie się po mieście coraz większej liczbie rowerzystów.
Dokonamy ewidencji terenów w Ostródzie celem utworzenia dodatkowych zatok postojowych i lokalnych parkingów dla rosnącej liczby pojazdów. Jest to bolączka szczególnie dotkliwa w obrębie dużych osiedli i w śródmieściu. Ostróda nie posiada parkingu dla autokarów wożących turystów, chcących w ramach zwiedzania zawitać do naszego miasta. Utworzymy go w ścisłym centrum miasta. Będzie to zachętą do odwiedzania "Perły Mazur".
Będziemy dążyli do zacieśnienia współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ". Jesteśmy zainteresowani wspólnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Unowocześnienie spółdzielczych osiedli zmieni wizerunek miasta, a mieszkańcom ułatwi i uprzyjemni życie.
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE i PUBLICZNE
Chcemy chronić najsłabsze ekonomicznie grupy mieszkańców, które w rynkowej gospodarce nie zawsze potrafią sobie poradzić. Szczególnie zwrócimy uwagę na aktywizację zawodową i zmianę mentalności ekonomicznej. Planujemy współpracę w tej dziedzinie z jednostkami samorządowymi i organizacjami pożytku publicznego. Podniesienie kwalifikacji, zmiana specjalności lub przebranżowienie stworzy szanse na znalezienie pracy, zwiększy kreatywność osób na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.
Szczególną troską chcemy otoczyć dzieci, aby maksymalnie ograniczyć zjawisko "dziedziczenia biedy". Najgorzej sytuowanych wspomożemy naukowymi stypendiami, dotowaniem posiłków i zakupem podręczników do bibliotek szkolnych.
Chcemy stworzyć system przeciwdziałania przestępstwom nieletnich. We współpracy z instytucjami oświatowymi, parafiami i klubami opracujemy program zajęć, który nauczy nieletnich racjonalnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Będziemy rozbudzać ich aspiracje zawodowe, sportowe i kulturalne.
Planujemy stworzenie nowego systemu monitoringu miejskiego opartego o przekaźniki radiowe. Jest on niezawodny i mobilny. Miasto należy monitorować przez 24 godziny. Zamierzamy zakupić przenośny system radarowy. Przyczyni się on do zwiększenia bezpieczeństwa na ostródzkich ulicach.
Zlikwidujemy, tam gdzie to możliwe, bariery architektoniczne uciążliwe dla osób niepełnosprawnych. Zaproponujemy osobom niepełnosprawnym pracę przy obsłudze monitoringu miejskiego.
DOMY KOMUNALNE i BUDYNKI SOCJALNE
Bolączką niemalże każdego miasta jest brak odpowiedniej ilości mieszkań komunalnych oraz socjalnych. W najbliższych latach konieczna jest budowa nowego budynku komunalnego z minimum 40 mieszkaniami. Pozwoli to na polepszenie warunków bytowych między innymi mieszkańcom budynków położonych nad brzegiem jeziora Drwęckiego. To z kolei pozwoli na uzyskanie i uzbrojenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje poprawiające wizerunek miasta. Należy pilnie uzyskać lokale socjalne. Działania te doprowadzą do polepszenia sytuacji finansowej MABK. Należy kupić i wyremontować nieużywany pawilon dla osób z nakazem eksmisji z dotychczasowego mieszkania.
Nowym problemem w Ostródzie jest pogarszający się stan techniczny budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych. Niedostateczny odpis na fundusz remontowy nie pozwala na dokonywanie zewnętrznej konserwacji domów. Dlatego też należy rozważyć utworzenie Miejskiego Funduszu Remontowego pozwalającego na odnowienie elewacji budynków. Poprawi to wizerunek Ostródy.
KULTURA, SPORT i TURYSTYKA
Ostróda nie posiada odpowiedniej sali widowiskowej pozwalającej na organizowanie koncertów i przedstawień teatralnych. Szansą jest współpraca z właścicielem sal kinowych, które powstaną w powiększonej galerii przy ul. Jana Pawła II. Zaproponujemy właścicielowi wielowariantowe wykorzystanie powstających z profesjonalnym zapleczem sal kinowych. Moglibyśmy wtedy zapraszać do Ostródy najlepsze zespoły teatralne i muzyczne. Chcemy stworzyć pojęcie "sezonu muzycznego i teatralnego" z ofertą jesienno - zimową. Marzeniem byłoby stworzenie stałego Festiwalu Muzycznego lub Teatralnego. Realizację "sezonu wiosna i lato kulturalne" oraz imprezy, które na stałe zagościły w Ostródzie, zapewni nam amfiteatr nad Jeziorem Drwęckim.
Należy poznać przyczyny słabego wykorzystania obiektów sportowych w Ostródzie. Doskonałe wykorzystanie np. ORLIKA przy ulicy 21-Stycznia (bezpłatny wstęp) wskazuje na bariery finansowe. Profesjonalna analiza pozwoli określić inne przeszkody.
Słabo jest wykorzystany olbrzymi potencjał w zakresie sportów zimowych. Budowa naturalnych lodowisk na bazie istniejących ORLIKÓW, utworzenie tras do narciarstwa biegowego wokół jezior i w miejskich parkach pozwoli na zwiększenie oferty turystycznej śnieżną zimą.
Planujemy we współpracy z sąsiednimi samorządami utworzenie tras narciarstwa zjazdowego. Ta inwestycja powinna być realizowana przez samorządy miasta, gminy i powiatu ostródzkiego.
Podobne plany wiążemy ze ścieżkami rowerowymi. Część ich powstała już w mieście podczas modernizacji ulic. Chcemy nadal rozwijać ich sieć i związać z już istniejącymi, zarówno w mieście jak i w gminie Ostróda. Planujemy rowerowe parkingi miejskie.
Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Ostródy jest niezadowalająca. To należy zmienić. Sport trzeba propagować zwłaszcza wśród młodzieży. Poszukamy formuły, która przyciągnie starszych i młodszych mieszkańców. Należny rozważyć budowę PLACÓW ZABAW dla dzieci do lat 10 zgodnego z europejskimi normami. Plac musi uczyć, być bezpieczny i atrakcyjny także wizualnie.
Kolejnym pomysłem jest utworzenie pola karawaningowego i pola namiotowego o standardach europejskich na dawnym poligonie wojskowym. Takie rozwiązanie turystyczne jest ważne jeszcze przed EURO 2012.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Chcemy zobowiązać Straż Miejską do egzekwowania obowiązku zawierania umów o wywóz śmieci. Doprowadzimy do uszczelnienia systemu. Ważne jest propagowanie selektywnego zbierania śmieci. Będziemy kontynuowali segregację w różnych miejscach w mieście.
Chcemy też zwrócić większą uwagę na ochronę praw zwierząt i przeznaczyć dodatkowe pieniądze na Schronisko dla Zwierząt, aby mogły żyć w lepszych warunkach. Przeznaczymy dodatkowe środki na stworzenie PROGRAMU ADOPCJI ZWIERZĄT.
USPRAWNIENIE ORGANIZACJI URZĘDU MIEJSKIEGO
Urząd Miasta w Ostródzie ma służyć mieszkańcom. Urząd powinien być przyjazny dla interesanta. Będziemy zbierać informacje na temat standardów obsługi interesantów w naszym urzędzie.
Wykorzystując platformę usług administracji publicznej (e PUAP) chcemy stworzyć możliwość załatwiania wielu spraw w Urzędzie Miejskim. Bez konieczności przychodzenia do urzędu będzie można np. złożyć wniosek o odpis z USC, wniosek o wycinkę drzew stanowiących zagrożenie i inne.
WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINY I POWIATU OSTRÓDZKIEGO
To ważna sprawa dla rozwoju naszego miasta. Problemem Ostródy jest brak dużych terenów inwestycyjnych o charakterze przemysłowym i usługowym. To konsekwencja przeprowadzonej reformy administracyjnej. W granicach administracyjnych miasta pozostały jedynie niewielkie działki budowlane, które mogą być wykorzystane na nieduże obiekty turystyczne.
Dlatego powinniśmy dążyć do korzystnej współpracy z sąsiednimi samorządami. Głównie z gminą Ostróda. Chcemy zaproponować partnerom wspólne przygotowania terenów pod planowane inwestycje. Znakomite położenie naszego miasta z pewnością przyciągnie inwestorów zainteresowanych bezpośrednim sąsiedztwem drogi E-7 (Warszawa - Gdańsk) oraz dróg krajowych nr 15 i 16. Tereny te umożliwią lokowanie obiektów o charakterze przemysłowym i usługowym (bazy logistyczne, centra wystawiennicze, duże obiekty konferencyjne). Powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy Ostróda.
Będziemy proponowali stałych przedstawicieli Rady Miejskiej do współpracy z samorządami gminy i powiatu ostródzkiego.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Dostrzegamy potrzebę zacieśniania współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Popieramy ideę tworzenia państwa obywatelskiego, w którym coraz większe przestrzenie życia samorządowego przejmowane są przez tego typu organizacje.
PROMOCJA I WIZERUNEK MIASTA OSTRÓDA
Jednym z pierwszych zadań nowej Rady Miasta powinno być opracowanie nowej strony internetowej Ostródy. Musi być ona funkcjonalna, rzetelna i przyjazna dla przeciętnego internauty. Powinna zawierać informacje o pracy Rady Miejskiej i jej dokumentach, o strukturze Urzędu Miejskiego i sprawach załatwianych, o inwestycjach, historii, o hotelach, restauracjach, karczmach, gospodarstwach agroturystycznych, bankach, sklepach, atrakcjach turystycznych. Informacje te powinny służyć mieszkańcom i przybyszom. Konieczny jest szczegółowy plan miasta z zaznaczonymi ważnymi obiektami. Strona musi ułatwiać życie. Będzie jednocześnie doskonałą promocją Ostródy.
Zastanowimy się nad logo Ostródy, które będzie występowało w reklamach promujących miasto. Chcemy przy głównych drogach dojazdowych umieścić wielkoformatowe plakaty promujące Ostródę. Zwrócimy uwagę na polepszenie wizerunku miasta. Nawet niewielkie prace modernizacyjne dadzą pozytywny efekt, pomogą przyciągnąć inwestorów i turystów. Będziemy prowadzili agresywniejszą politykę marketingową promującą Ostródę, wykorzystując różnorodne kanały dystrybucji informacji.


Jan Kopczyński
http://www.kopczynskijan.pl/
1. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi
2. Budowa rond na skrzyżowaniach :
- Mickiewicza - Olsztyńska ,
- Drwęcka - Olsztyńska ,
- Drwęcka - Grunwaldzka - Kopernika
3.Ograniczenie bezrobocia poprzez :
- tworzenie nowych miejsc pracy również poza hotelarstwem przez ostródzkich inwestorów ,
- wyszukiwanie inwestorów poprzez wysyłanie przedstawicieli miasta do konkretnych firm i koncernów krajowych i zagranicznych , chcących przenieść produkcję do naszego miasta lub powiatu ,
- utworzenie banku informacji o miejscach pracy na terenie krajów Unii Europejskiej . Informacje byłyby zbierane od tych mieszkańców naszego miasta , którzy na stałe lub czasowo znaleźli zatrudnienie za granicą ,
- usuwanie barier hamujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej .
4. Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach - budowa nowego przedszkola .
5. Ograniczenie liczby uczniów w klasach do 20 - tu .
6. Utworzenie świetlic integracyjnych i terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem , narkomanią i uzależnionej od gier komputerowych .
7.Utworzenie przy MOPS - ie biura pomocy i interwencji ( pomoc materialna , psychologiczna , prawna ) łącznie z telefonem zaufania .
8.Wydłużenie sezonu turystycznego o miesiące zimowe poprzez :
- wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich ,
- rozwój łyżwiarstwa poprzez wspieranie lokalnych lodowisk - wykorzystać doświadczenie Jana Kopczyńskiego ,
- organizacja dużych zawodów w żeglarstwie lodowym , łyżwiarstwie i narciarstwie biegowym .
9. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej śladem dawnej linii kolejowej Ostróda - Piławki - Miłomłyn - Tarda - Kaczory - Mała Ruś - Ostróda .
10. Zaprzestanie bezmyślnego wycinania krzewów i drzew .
11. Utworzenie Rodzinnego Domu Seniora i Hospicjum dla osób starszych oraz ciężko i przewlekle chorych
- samotne umieranie w szpitalu nie jest godnym sposobem odejścia .
12. Zachowanie starej zabudowy ulic i uliczek
- np. na ulicy Słowackiego nie ma dwóch jednakowych budynków ,
- miasto bez starówki to miasto bez duszy .
13. Rozwiązanie problemu braku mieszkań komunalnych poprzez zachowanie już istniejących i budowę nowych .
14. Poprawa bezpieczeństwa w mieście poprzez :
- np. zobowiązanie dzielnicowych do osobistych kontaktów z mieszkańcami
( minimum jeden raz w roku ) .
15. BARDZO WAŻNE ! Te i inne postulaty będą w wielu punktach wymagały zmian na szczeblu ustawowym . Należy zobowiązać posłów reprezentujących nasze społeczeństwo do podejmowania odpowiednich inicjatyw ustawodawczych , które pozwolą na zrealizowanie zamierzonych celów .


Czesław Najmowicz
http://www.czeslawnajmowicz.pl
Cel 1 – Przedsiębiorczość i zatrudnienie
• będę efektywnie promował Ostródzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w celu pozyskania przedsiębiorców tworzących nowe trwałe miejsca pracy,
• powołam Radę Biznesu przy Burmistrzu Ostródy w celu utrzymania odpowiedniego klimatu dla utrzymania istniejących miejsc pracy,
• wprowadzę skuteczny system wspierania osób przedsiębiorczych,
Cel 2 – Inwestycje
• wprowadzę zasadę harmonijnego i zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
• doprowadzę do pełnego wykorzystania przyznanych środków z funduszy UE (tzw, inwestycje około kanałowe),
• zrealizuję projekty budowy infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, szczególnie na osiedlach Drwęckim
i Plebiscytowym,
• zrealizuję plan budowy mieszkań komunalnych w celu poprawy warunków mieszkaniowych i pozyskania nowych terenów pod budownictwo,
• opracuję i wdrożę system skutecznego zarządzania istniejącą infrastrukturą sportową i turystyczną,
• wdrożę system dostępu do darmowego Internetu WiFi.
Cel 3 – Przyjazny Urząd
• wprowadzę sprawny system obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim po przez wprowadzenie Elektronicznego Działu Obsługi Mieszkańców,
• wdrożę czytelną i funkcjonalną stronę internetową Urzędu Miejskiego,
• wprowadzę całodniowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza i zastępcę,
Cel 4 – Współpraca
• będę dążył do współpracy pomiędzy samorządami (Miasto-Gmina-Powiat) w zakresie wspólnych działań zmierzających do racjonalnego i harmonijnego rozwoju regionu ostródzkiego,
• wprowadzę zasadę konsultacji społecznych w sprawach zasadniczych dla Miasta,
• zobowiązuję się do kontynuacji współpracy z wszystkimi ugrupowaniami zasiadającymi w Radzie Miejskiej w celu realizacji wspólnego celu – dobra i rozwoju Ostródy.
Cel 5 – Oświata
• wdrożę założenia przyjętej Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego dla podniesienia jakości kształcenia i wychowania,
• zadbam o bezpieczeństwo i stworzę program przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.
• doprowadzę do zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach
• wypracuję szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
• stworzymy funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej za wybitne osiągnięcia
w nauce i sporcie.

Awatar użytkownika
ALCHEMIK
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 483
Rejestracja: 2009-09-23, 08:55:04
Gadu-Gadu: 0

Re: Programy kandydatów na burmistrza

Post autor: ALCHEMIK » 2010-11-14, 13:34:57

O, to są konkrety :brawo:
Nurkowanie to jedyna dziedzina życia codziennego, w której osiągnięcie dna jest sukcesem.
"czasami lepiej siedząc cicho wyglądać na idiotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości...".

Dawid12345678
początkujący
początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 2010-11-14, 19:12:08
Gadu-Gadu: 0

Re: Programy kandydatów na burmistrza

Post autor: Dawid12345678 » 2010-11-14, 19:15:01

Co to za kandydaci na burmistrza?Zamiast odbyć rzeczową, publiczną dyskusję i polemikę między sobą, to oni wieszają gdzie się tylko da swoje własne portrety. Ja nie jestem jasnowidzem jak np. p. Jackowski z Człuchowa i z portretu nie potrafię odczytać kto w przyszłości będzie dobrym burmistrzem.

Zablokowany