WYSTĄPIENIE STAROSTY OSTRÓDZKIEGO NA X SESJI RADY POWIATU W

Moderator: Jacek-P

jamcionek
początkujący
początkujący
Posty: 55
Rejestracja: 2006-10-19, 16:32:11

WYSTĄPIENIE STAROSTY OSTRÓDZKIEGO NA X SESJI RADY POWIATU W

Post autor: jamcionek » 2007-05-22, 17:20:42

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Sprawa podnoszona na dzisiejszej sesji nie jest problemem nowym. Ma już kilkuletnią historię i rozpatrywana była także przez samorząd poprzedniej kadencji. To po pierwsze.
Po drugie - nikt nie kwestionuje potrzeby budowy bloku operacyjnego wraz ze sterylizatornią ostródzkiego szpitala. To konieczność.
Po trzecie - spółka PZOZ nie jest w stanie podołać tej inwestycji samodzielnie: nie ma takiej zdolności kredytowej. Nie jest też w stanie spłacić ewentualnego kredytu.
Po czwarte - Zarząd spółki nie podjął do chwili obecnej żadnych działań, które zabezpieczyłyby środki finansowe i doprowadziłyby do rozpoczęcia tej inwestycji, która szacowana jest ponoć na około dziesięć milionów złotych. Jedynym znanym władzom powiatu działaniem jest wysuwane pod adresem Starostwa żądanie poręczenia kredytu inwestycyjnego.
Istotne jest przy tym, że to żądanie jest jak dotychczas gołosłowne, nie wsparte żadnymi analizami, biznesplanem i innymi dokumentami koniecznymi dla realizacji takiej inwestycji. Podkreślam - takich dokumentów Spółka do tej chwili Zarządowi Powiatu, czyli jej właścicielowi, nie przedstawiła.
Po piąte - aktualnie powiat spłaca przejęte przy przekształcaniu szpitala powiatowego w spółkę akcyjną długi w wysokości miliona dwustu tysięcy złotych rocznie, a jednocześnie wspomaga spółkę środkami rzędu dwustu tysięcy złotych rocznie w postaci umorzeń z opłat lub symbolicznych opłat dzierżawnych. Warto dodać, że powołanie spółki akcyjnej kosztowało budżet powiatu ogółem około 15 milionów złotych.
Na kolejne obciążenie kwotą 10 - 15 milionów złotych budżetu powiatu po prostu nie stać.

Takie są fakty. Wynika z nich jednoznacznie, że konieczna jest jakościowa zmiana przygotowania tej inwestycji.
W pierwszej kolejności wymaga ona jednak zmiany ukształtowanej w poprzedniej kadencji samorządu relacji między spółką i jej właścicielem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Relacji, w której właściciel nie miał w sprawach szpitalnej spółki nic do powiedzenia, nie miał nawet - jak sądzę, po obecnych doświadczeniach - pełnej informacji o sytuacji w spółce.
Twórcy Kodeksu Spółek Handlowych, a dziś Kodeksu Handlowego, nie przewidzieli, że taka sytuacja jak w Ostródzie może mieć w ogóle miejsce. Że Zarząd Spółki może totalnie ignorować żądania właściciela wynikające z jego praw, a dyskusję z nim prowadzić za pośrednictwem mediów, a nawet innego samorządu.

Wysoka Rado!

Od początku kadencji sprawa szpitala jest wykorzystywana przez radnych SLD do walki politycznej, do dyskredytowania działań władz powiatu. Taki też charakter ma wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Nikt bowiem chyba z wnioskodawców nie sądzi, że ktokolwiek, niezależnie czy to osoba prywatna czy prawna, poręczy kredyt w wysokości wielu milionów złotych w ciemno. Jedynie na życzenie kredytobiorcy. Bez żadnej wiedzy i analizy.
Takiego kredytu tym bardziej nie poręczy samorząd, na którym ciąży ustawowy obowiązek szczególnej pieczy nad majątkiem wspólnym i którego obowiązują określone procedury budżetowe. Stąd takie żądanie jest przejawem totalnej beztroski w wypełnianiu społecznego obowiązku i lekceważenia samorządu jako wspólnoty obywateli. Nie chciałbym formułować nasuwającego się wniosku o partykularnych interesach.
Chciałbym natomiast przypomnieć, że spektakl o podobnym charakterze - czyli zwoływanie sesji nadzwyczajnych, nagonka w mediach, organizowanie protestów - z inicjatywy tego samego środowiska, tych samych ludzi - miał już miejsce.
Ten scenariusz zrealizowano, gdy starosta lipski próbował zorientować się w rzeczywistej sytuacji szpitalnej spółki. Zakończył się odwołaniem starosty, nie ujawnieniem sytuacji szpitalnej rzeczywistości i brakiem jakichkolwiek zmian w relacjach między spółką i jej właścicielem. Spółka nadal pozostała poza kontrolą powiatu. Taką groźbą szermuje się i dziś, o czym dosłownie napisała lokalna gazeta formułując pod moim adresem wprost: albo starosta poręczy kredyt albo podzieli los Lipskiego.
Składający wniosek zarzucają Staroście i Zarządowi Powiatu, że nie chce poręczyć kredytu. Te samo osoby zapomniały widocznie o tym, że w dniu 6 września 2006 roku, osobiście, jako członkowie ówczesnego Zarządu Powiatu, wyrazili - odnotowaną przez notariusza - zgodę na zaciągnięcie przez szpital kredytu w wysokości 5 milionów złotych.

Szanowni Państwo!

Istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego jest między innymi ciągłość jego działania. Wyraża się to w kontynuacji działań, podjętych wcześniej przez poprzedników. Możliwe to jest wówczas, gdy zmiana samorządowej warty oznacza także przekazanie informacji o aktualnych problemach, podjętych koncepcjach ich rozwiązań, rozpoczętych działaniach i tym podobnie. Tak się dzieje w cywilizowanym świecie. Chcę Państwa poinformować, że od starego Zarządu nowy Zarząd nie otrzymał żadnych informacji o sprawach ważnych dla powiatu. Jakby w powiecie ważnych problemów nie było.
Obecny Zarząd nie otrzymał nie otrzymał też informacji, do której dotarliśmy dopiero niedawno, że w dniu 6 września 2006 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Spółki ZPOZ w jednym tylko celu: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez szpital kredytu w wysokości 5 milionów złotych, na budowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (bez wyposażenia) i wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki procedury przetargowej związanej z pozyskaniem tego kredytu. Tę informację - podkreślam - posiadali cały czas bardzo aktywni dziś panowie radni: Cezary Pec, Bogusław Fijas, Cezary Wawrzyński, ale nie wspomnieli o niej nawet jednym zdaniem.
Gdyby zgodnie ze złożonym ślubowaniem radnego, działali dla dobra mieszkańców powiatu, podzielili by się swoją wiedzą, podczas licznych interpelacji, jakie w sprawie szpitala składali albo równie licznych wypowiedzi w mediach.
Wiedzieli o tym, również członkowie Rady nadzorczej z panią Przewodniczącą Ewą Szyłobryt na czele oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy także cały czas - domagając się poręczenia kredytu - nie mówili, że zgodę na wzięcie kredytu już mają.
Nie ma o tej decyzji też żadnej wzmianki w dokumentach Rady Powiatu. Oznacza to, że została ona podjęta przez ówczesny Zarząd Powiatu bez informowania radnych o tak poważnej, mogącej mieć wpływ na budżet samorządu a także losów szpitala, decyzji.
Wówczas też, tak jak dziś, szpital nie miał zdolności kredytowej. Wyjaśnienia wymaga, dlaczego taka decyzja została podjęta i to w tajemnicy przed Radą. Jaki był jej rzeczywisty cel.
To, że dziś członkowie ówczesnego Zarządu Powiatu stawiają kwestię kredytowania inwestycji, oznacza tylko jedno: Zarząd spółki przez osiem miesięcy nie wykonał tej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. To też wymaga wyjaśnienia.

Panie i panowie radni!

Od chwili wyborów Zarząd Powiatu próbuje bezskutecznie zorientować się w rzeczywistej sytuacji spółki. Niestety żadne prośby o dostarczenie dokumentów, także dotyczących planowanej inwestycji nie zostały przez Zarząd Spółki spełnione.

Nie dały też rezultatu zorganizowane z mojej inicjatywy w dniach pierwszego i trzynastego marca oraz drugiego kwietnia spotkania z Radą Nadzorczą spółki. Poza jednym wnioskiem: dziś mam już pełne przekonanie, że Rada Nadzorcza nie spełnia swego zadania: nie reprezentuje właściciela spółki.
Poprosiłem członków Rady Nadzorczej o przyspieszenie podejmowania decyzji i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Bez rezultatu. Drugiego kwietnia uzyskałem odpowiedź, że bilans jest, ale jeszcze potrzeba kilku dni i zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania będzie możliwe. 23 kwietnia zwróciłem się pisemnie do przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Ewy Szyłobryt w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia. Po ponad dwóch tygodniach uzyskałem kuriozalną odpowiedź, z której wynika, że bilans, który - przypomnę - powinien zgodnie z prawem być zamknięty do 30 marca - ma być jeszcze skorygowany w związku z planowaną na czerwiec wpłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia za ponadlimitowe świadczenia w 2006 roku. Gdyby rzeczywiście spółka dokonywała dziś korekty bilansu za 2006 rok, to istnieje podejrzenie prowadzenia przez spółkę kreatywnej księgowości. Wymaga to natychmiastowego wyjaśnienia.
W dniu 23 kwietnia zwróciłem się do prezesa Spółki Mirosławy Bilińskiej z prośbą o dostarczenie właścicielowi spółki sprawozdania finansowego za 2006 rok, raportu badania sprawozdania wraz z opinią biegłego. Dokumenty te, do dnia dzisiejszego nie zostały dostarczone. Warto zaznaczyć, że są one jednocześnie podstawą oceny wiarygodności kredytobiorcy.
26 kwietnia pisemnie zażądałem od prezesa spółki pani Bilińskiej zwołania Walnego Zebrania Akcjonariuszy PZOZ nie później niż do dnia 25 maja 2007 r. Poprosiłem o umieszczenie w porządku obrad tematów dotyczących działalności spółki wraz z wynikami finansowymi, a także informacji o planowanej inwestycji budowy bloku operacyjnego. Umieszczenie tego ostatniego punktu potraktowaliśmy jako ostatnią szansę uzyskania wiarygodnej informacji o postępie prac przygotowawczych do tej inwestycji.
Do tej chwili nie uzyskałem na to żądanie odpowiedzi, chyba że za odpowiedź uznać należy wniosek grupy radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w sprawie.... udzielenia gwarancji kredytowych dla szpitala.
Po raz kolejny próbuje się wszelkimi sposobami odwrócić uwagę społeczeństwa od właściwego problemu, jakim jest w sytuacji szpitala jest wyłączenie działań jego kierownictwa spod kontroli właściciela. Odwrócenie uwagi od faktu, że spółka nie jest przygotowana do inwestycji. Gorzej, że działania kierownictwa spółki opróżniają przystąpienie do realizacji tej potrzebnej inwestycji. Opóźnianie zaś to podrażanie tej inwestycji i wyprzedzanie nas przez innych w sięganiu po środki zewnętrzne, w tym pomocowe.
Organizatorów takiego działania zapewniam, że tym razem to się nie uda. Ta Rada nie jest Radą partykularnych interesów i nie realizuje napisanych przez nich scenariuszy.

Wysoka Rado!

W sprawie szpitala mamy wiele słów o planach, zamiarach, gotowości do ich realizacji, nawet pozwoleniach na inwestycje i kłodach, rzucanych przez Starostwo. I żadnych - podkreślam - żadnych konkretów. Tylko słowa.
Chcę zapewnić, że po najbliższym Walnym Zebraniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, najpierw Rada, a następnie społeczeństwo powiatu zostaną poinformowani o faktycznym stanie rzeczy. Na tym zebraniu bowiem Zarząd Spółki będzie się musiał wreszcie rozliczyć ze swoich działań.
Tymczasem chciałbym poinformować, że w dniu 8 maja, wraz z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanepid w Ostródzie, Zdzisławem Sokołowskim spotkałem się z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym p. Januszem Dzisko i jego zastępcą - dr nauk medycznych Feliksem Jareckim, jednocześnie kierownikiem Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanepid.
Rozmowa dotyczyła tylko i wyłącznie sytuacji naszego szpitala, w tym także budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Kierownictwo wojewódzkiego Sanepidu rozumie naszą sytuację. Według niego nie ma na dziś sytuacji zagrożenia zamknięcia bloku operacyjnego z powodów sanitarno-epidemiologicznych. Informuję o tym z powodu pogłosek, rozpowszechnianych przez kierownictwo szpitala oraz radnych Fijasa i Wawrzyńskiego za pośrednictwem miejscowych mediów.

Mimo obstrukcji ze strony Zarządu Spółki, Zarząd Powiatu uważa, że nadal istnieje szansa na podjęcie omawianej inwestycji.
W tej sprawie spotkałem się ostatnio z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, panią Anną Szyszka i dyrektorem Centrum Warmińsko - Mazurskiego Zdrowai Publicznego, panią Genowefą Kmieć-Baranowską. Rozmawialiśmy o sytuacji w szpitalnictwie i możliwości uzyskania pomocy w budowie bloku operacyjnego. Jak stwierdziła wojewoda, nikt z nią wcześniej w tej tak poważnej sprawie nie rozmawiał. Jej zdaniem ostródzki szpital jest w tej części województwa placówką, od której w pierwszej kolejności należałoby rozpocząć modernizację sieci szpitali.
Z Wojewodą oraz dyrektorem Centrum Warmińsko-Mazurskim Zdrowia Publicznego jestem umówiony po dokładnym zapoznaniu się z bilansem i faktyczną sytuacją szpitala oraz po przeprowadzeniu dokładnej analizy ekonomicznej. Wówczas będzie można mówić poważnie o pieniądzach i ich pozyskaniu ze źródeł zewnętrznych. Nikt bowiem nie daje publicznych pieniędzy na słowo honoru, nawet gdy się je ma. Takie działania musi wreszcie podjąć Rada Nadzorcza i Zarząd szpitala przy naszej pomocy.
Takie samo zapewnienie wsparcia po spełnieniu przedstawionych warunków uzyskałem od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, pana Jacka Protasa. Niestety, również jemu nie mogłem przedstawić sytuacji finansowej naszego szpitala. Był zaskoczony, że to jest możliwe. Do konkretniejszej rozmowy wrócimy z nim po Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Spółki.

Wysoka Rado!

Na zakończenie chciałbym poinformować, że zamierzam wraz z Zarządem Powiatu podjąć wszelkie możliwe prawem działania, by zakończyć te nienormalne relacje między Starostwem, czyli właścicielem spółki, Radą Nadzorczą, która ma kontrolować Zarząd Spółki w imieniu właściciela oraz Zarządem Spółki, który powinien realizować swe zadania w ścisłej współpracy z właścicielem.
Tak jak już zapewniłem. Rada Powiatu otrzyma pełną informację o sytuacji w szpitalu, także finansowej, faktycznie podjętych przez Zarząd spółki działaniach w celu rozpoczęcia budowy bloku operacyjnego po uzyskaniu takich informacji przez Zarząd Powiatu, czyli po Walnym Zebraniu Akcjonariuszy PZOZ w Ostródzie.
Do tego czasu jakakolwiek dyskusja o konkretnych decyzjach będzie dyskusją jałową, służącą jedynie nieokreślonym celom, do końca nieokreślonej grupy osób, która cały czas mydli oczy opinii publicznej. Nie będzie natomiast służyła rozwiązaniu tego poważnego problemu.

Starosta Ostródzki
Włodzimierz Brodiuk

toledo
zawodowy pisarz
zawodowy pisarz
Posty: 2270
Rejestracja: 2006-11-04, 10:06:05

Post autor: toledo » 2007-05-22, 18:24:03

Obejrzałem sobie sesję w necie. Ale nie mam programu na ściągnięcie i nie miałem szans na sprawdzenie, czy starosta rzeczywiście zarzucił sólce podwójną księgowość. Nie usłyszałem, by zarzucał i dzięki za możliwość potwierdzenia.
Natomiast dziwię się, że sam starosta nie skierował do prokuratury sprawy zniesławienia przez radnego Wawrzyńskiego. Facet miał świadowmość, że obelga idzie w miasto, bo telewizja wszystko nagrywa. I zrobił to celowo. Nie wyciąganie konsekwencji za takie chamskie zachowanie można tłumaczyć tylko olewaniem tego co Wawrzyński plecie. Ostatezcnie temu gościowi nawet obrząd liturgiczny z propagandą alkoholu się kojarzył. Stad może ciągłe odwołania do zdrowia psychicznego wynikają z jego problemów osobistych.

JJ23
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 286
Rejestracja: 2007-04-20, 14:42:54

Post autor: JJ23 » 2007-05-22, 21:36:06

Radny Czaruś chyba właśnie liczył na to,że starosta da się sprowokować.Nie będę dalej pisać o Czarusiu.To strata czasu.

annar
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1015
Rejestracja: 2006-11-17, 22:00:40

Post autor: annar » 2007-05-22, 21:55:28

Jamcionek, dzięki za zamieszczenie przemówienia Starosty. Nie udało mi się być na sesji Powiatu. Nareszcie konkret!
Słychć tak dużo sprzecznych wypowiedzi w sprawie szpitala, stanowiska Powiatu i Starosty, że trudno wyrobić sobie na ten temat obiektywne zdanie wyłącznie na podstawie "baba babie powiedziała...".

Nie jestem prawnikiem, nie mam wiedzy merytorycznej dotyczącej uprawnień rad nadzorczych, zarządów itp. ale wydaje się oczywistym, że właściciel (tu: Powiat) powinien wiedzieć co się z jego własnością dzieje!!!!!
Kuriozalna jest niechęć zarządzających szpitalem do okazania dokumentów właścicielowi . :o
Wkurza mnie ;[ zajadłość niektórych osób, powołanych do reprezentowania naszych, czyli mieszkańców, interesów!

sceptyk
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1065
Rejestracja: 2006-10-24, 15:24:37

Post autor: sceptyk » 2007-05-23, 00:02:23

mnie już nic nie wkurza bom sceptyk. W normalnej firmie pracowaliby 5 minut. Eseldowski bezrząd i nepotyzm święci tryumfy, gdy demokracja zagrożona przez hordy kaczorów, kogutów, przepiórek, wróbli i czerwonych orłów z łysymi pałami (amerykancki symbol) Precz z imperialnymi ciągotami cieniasów z pampasów !!!!

Odnośnik do wierszyka toledo :D

Łysy
rozkręcający się
rozkręcający się
Posty: 184
Rejestracja: 2006-02-16, 22:35:35
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Gmina Ostróda
Kontakt:

Post autor: Łysy » 2007-05-23, 15:12:33

Osobiście przekonuje mnie argumentacja Starosty. Całą sprawę przedstawił jasno i dobitnie. Jedyna szansa na przyspieszenie prac w szpitalu to po prostu wymiana personalna zarządu i rady nadzorczej szpitala. Nie jestem pewien ale prawie pewien, że ludzie zasiadający dziś w tych organach pochodzą z powołania poprzedniego zarządu powiatu. Spłacają więc tym samym polityczny dług wobec swoich mocodawców, którzy za wszelką cenę chcą dokopać obecnemu staroście. Założę się, iż po odwołaniu obecnych władz szpitala rozpocznie się przygotowanie do inwestycji w tempie ekspresowym, bo Brodiuk potraktuje to jako priorytet.

annar
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1015
Rejestracja: 2006-11-17, 22:00:40

Post autor: annar » 2007-05-23, 21:56:26

Masz rację! Też odnoszę wrażnie, że dla Starosty ta sprawa jest priorytetem.

annar
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1015
Rejestracja: 2006-11-17, 22:00:40

Post autor: annar » 2007-05-23, 21:58:12

I trudno się dziwić, że nie ufa obecnemu szefostwu szpitala

JJ23
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 286
Rejestracja: 2007-04-20, 14:42:54

Post autor: JJ23 » 2007-05-23, 22:57:56

Prawdziwe szefostwo szpitala siedzi od wczoraj w pierdlu.

Awatar użytkownika
Hrywna
początkujący
początkujący
Posty: 41
Rejestracja: 2007-04-20, 23:22:06
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Dzikie Pola

Post autor: Hrywna » 2007-05-24, 05:29:22

Prawdziwe szefostwo JESZCZE nie siedzi w pierdlu...
Informacja prawdziwa, lecz cokolwiek przedwczesna... Tak będzie w przypadku nowego szefostwa...
Co się odwlecze, to nie uciecze...
Notariusz zamówiony przez Bredziuka na poniedziałek...

Czytajcie, czytajcie...
Będą kolejne aresztowania...
Haki, teczki, teczuszki...
Sprawa jest rozwojowa...

Kupujcie materiały z firemki przy 11go Listopada "SB-Biuro"!!!
http://konon.atspace.com/home.html
- Hospody pomyyyłuuuj !!!

toledo
zawodowy pisarz
zawodowy pisarz
Posty: 2270
Rejestracja: 2006-11-04, 10:06:05

Post autor: toledo » 2007-05-24, 10:13:50

Proszę, jak ten gościu wszystko wie. Notariusz na poniedziałek? To znaczy, że nadzwyczajne sesje nie pomogły i Rada Nadzorcza szpitala przestanie realizować wytyczne?
Wiedza, którą dysponuje, świadczy o tym, że Hrywna to postać z kregu ostródzkiej władzy. Wypowiedzi a'la cezary Wawrzyński mogą nawet wskazywać na tę personę, kursującą między gabinetem Olgierda Wiceburmistrza i pani prezes szpitala. Bo - jako urzędnik samorządowy zastępujący sekretarza Miasta - czasu ma dużo, a szefowie za ataki na wroga jeszcze premię z pieniędzy podatnika wypłacą.

obserwator
początkujący
początkujący
Posty: 127
Rejestracja: 2006-10-21, 21:56:49

Post autor: obserwator » 2007-05-24, 12:55:08

Starosta jako właściciel ma prawo a nawet obowiązek żądać od swojej spółki dokumentów i informacji. A zarząd ma zasrany obowiązek dostarczyć. A tu jest coś pomieszane. Już się pogubiłem, kto jest dobry a kto be .........
A może tu chodzi tylko o szmal, a wszyscy w tym lekarze są tylko mięsem armatnim.
Nie ma niewinnych, są źle podsłuchani!!

Mandaryn
początkujący
początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 2006-07-26, 17:48:00

Do boju !!

Post autor: Mandaryn » 2007-05-24, 19:32:25

Ja mało się udzielam tutaj, ale swoje napisać w końcu muszę, bo to co osoby takie jak fijas, wawrzyński, pec, bielińska (z namaszczenia janowicza), ten cygan (nie pamiętam jak się nazywa) i jeszcze paru innych mega mieszaczów wyczyniają to, to rzeczywiście jest ponad wszelką wątpliwość gra o zachowanie status quo w szpitalu. Jakie tam wałki musiały być jeśli jest taka zawzięta walka i chęć ukrycia dokumentacji. Zwyczajne pozoranctwo żeby w tak bezczelny sposób żądać poręczenia takich horrendalnych kwot od powiatu, gdzie wiadomo że jest to finansowo nie do udźwignięcia przez powiat i trzeba spokojnie spojrzeć w finanse i dokumentację szpitala (których to nie chcą przekazać) żeby pomyśleć o finansowaniu z zewnątrz. Przecież szpital bez tego bloku będzie funkcjonował, a tu się lansuje wizję upadku szpitala, no co za bezczelność, chamstwo i kłamstwo przekazuje i lansuje ta grupka oszołomów to ręce rzeczywiście opadają. Popieram tutaj większość forumowiczów, którzy tym lanserom mówią nie!!! Raz, że główny nieformalny ale moim zdaniem moralny szef tej grupy opisanej powyżej siedzi, no to, to już jest coś, tylko czekać na następnych. Słyszałem właśnie jedną plotkę i mam nadzieję że się sprawdzi, że jest jakaś akcja prokuratorska przygotowywana, ale nie chciałbym zbyt dokładnie plotek przekazywać bo znowu się zawiodę i zawiodę innych, tym bardziej, że już 2 lata temu się mówiło o tej całej sitwie w związku z tym programem w TV4, który GO obśmiała i przez dwa lata nic się nie działo, dopiero teraz coś zaczyna pękać. Za dużo się nazbierało tego wszystkiego. Niech w końcu ktoś zrobi z tym porządek.
Koleżanka mówiła mi o jakimś liście popierającym działania tych mieszaczy, podpisany, o zgrozo przez ordynatorów oddziałów. Nie znam dokładnie treści i do kogo poszedł, pewnie do mediów, ale że zmusili do tego ordynatorów?? do udziału w tym oszustwie??
Panie Starosto ja też jestem z panem i wielu moich kolegów i koleżanek popiera Pana. Pański upór i zdecydowanie żeby rozciąć ten jątrzący wrzód na organizmie szpitala zasługuje na uznanie. To Pana wystąpienie powinno dotrzeć do całej masy tych ludzi którzy podatni są na manipulacje tej niebezpiecznej garstki mieszaczy. Nie wiem może w GO, (oczywiście to kosztuje), albo jakiś wywiad w telewizji sponsorowany. Samo przekazanie informacji na sesji nie wystarczy. Większość ludzi ma wrażenie że ktoś chce źle, ale nie bardzo potrafią sprecyzować kto jest odpowiedzialny za to zamieszanie. Pan jest w o wiele lepszej sytuacji bo ma Pan za sobą merytoryczne argumenty i powinien Pan poprzez te argumenty rozpocząć kampanię medialną. Uderzać w nich, zadawać pytania nie wymagające odpowiedzi, tak jak oni to robią. Powtarzać się przy nich wielokrotnie, to nic że oni dany argument usłyszą po raz 50, ważne że ludzie obecni przy tym usłyszą go po raz pierwszy. Do boju !!!!!!!!!!

JJ23
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 286
Rejestracja: 2007-04-20, 14:42:54

Post autor: JJ23 » 2007-05-24, 21:45:59

Ten cygan nazywa się Grzegorz 6% prowizji.

toledo
zawodowy pisarz
zawodowy pisarz
Posty: 2270
Rejestracja: 2006-11-04, 10:06:05

Post autor: toledo » 2007-05-24, 23:14:20

Podpisuję się pod Mandaryna wypowiedzią. Czas wreszcie ujwnić rzeczywistośc. Nawet płacą c za nią ogłoszeniem w GO.
Ujawnianie faktów jest co prawda zadaniem mediów, ale tym w GO chodzi wyłąvznie o kasę. Opłata za publkikacje b ędzie tańsza, niz szkoda wynikająca z szafowania półprawdami, pomówieniami i obelgami przez grupę kilku ragnych i spółki z urzędu miasta.

Awatar użytkownika
kaczor
gaduła
gaduła
Posty: 816
Rejestracja: 2004-01-01, 23:52:35
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Ostróda
Kontakt:

Post autor: kaczor » 2007-05-25, 07:27:13

Ostróda: Chcą odwołać starostę
24-05-2007, 22:23:00
źródło Radio Olsztyn
Wniosek o odwołanie starosty ostródzkiego złożyło kilku radnych powiatowych. To efekt kolejnej nadzwyczajnej sesji, która nie przyniosła porozumienia w sprawie poręczenia przez powiat kredytu na modernizację szpitala. Władze powiatu zapewniają, że chcą rozbudowy, ale chcą mieć szczegółowy biznes plan i wyniki finansowe spółki. Taka sytuacja przeciąga się już drugi rok i wciąż nie ma w tej sprawie decyzji. Uchwały o poręczeniu kredytu radni nie przyjęli. Grupa opozycyjnych radnych złożyła więc wniosek o odwołanie starosty Włodzimierza Brodiuka. Głosowanie w sprawie odwołania odbędzie się na następnej sesji Rady.

link

toledo
zawodowy pisarz
zawodowy pisarz
Posty: 2270
Rejestracja: 2006-11-04, 10:06:05

Post autor: toledo » 2007-05-25, 12:43:25

Wszystko zgodnie ze scenariuszem. Z Lipskim było podobnie, ale teraz jest inna sytuacja. Nie ma do odwołania potrzebnej większosci. Jest za to kolejna zadyma. Zamiast rzeczywiście myśleć o problemach powiatu i szpitala, robi sie wszystko by odsunąć wyjaśnienie sprawy szpitala na później, by jak najdłużej utrzymać się na powierzchni.
Czemu to służy - trudno powiedzieć. Takie działanie tej grupki i pani prezes spółki może tylko świadczyć o tym, że w szpittalu musi coś śmierdzieć.

sceptyk
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1065
Rejestracja: 2006-10-24, 15:24:37

Post autor: sceptyk » 2007-05-25, 12:49:19

toledo, jesteś na czarnej liście, zajrzyj w serwis :) Ty i ja jesteśmy w "dobrym " towarzystwie hrywny i nie tylko :)

toledo
zawodowy pisarz
zawodowy pisarz
Posty: 2270
Rejestracja: 2006-11-04, 10:06:05

Post autor: toledo » 2007-05-25, 13:46:14

Próbuję dociec, gdzie i w czym kogoś obraziłem i nie znajduję. Natomiast rzeczywiście jedno słówko z wierszyka i jedno oznaczające odchody mogło urazić zbyt czułe oczy. I nic to, że oba określenia w kanonie literatury tkwią. Pozdrowienia.

Awatar użytkownika
cdn
rozkręcający się
rozkręcający się
Posty: 214
Rejestracja: 2006-11-02, 17:42:55

Post autor: cdn » 2007-05-25, 20:48:20

Kto odwoła Starostę?Czaruś i spółka? A może zmieniliby sobie radę nadzorczą, bo ta społęczna ( jak mówił jeden gościu w telewizorze) słabo działa.A wogóle czy ktoś słyszał,żeby jakaś rada nadzorcza pracowała za darmo,to ewenement w skali kraju, w innych radach fachowcy golą niezłą kasę, no chyba że ta rada nadzorcza nie ma nic do powiedzenia w szpitalu , rządzi pani prezes, a to takie " milczki" są mile widziane![/list]

japa
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 460
Rejestracja: 2006-07-17, 11:35:46

Post autor: japa » 2007-05-25, 20:53:05

Mandaryn - popieram w calej rozciaglosci!!!! Tepic oszolomow!!!!

japa
średnio gadatliwy
średnio gadatliwy
Posty: 460
Rejestracja: 2006-07-17, 11:35:46

Post autor: japa » 2007-05-25, 21:00:02

próbowalem obejrzec sesje rady powiaty zwolana znow przez kilku radnych zaledwie. Jednak tego sie nie da ogladac - jak widze tego cezarego to biora mnie mdlosci - beznadziejny pan.

Awatar użytkownika
cdn
rozkręcający się
rozkręcający się
Posty: 214
Rejestracja: 2006-11-02, 17:42:55

Post autor: cdn » 2007-05-25, 21:40:14

Japa - polecaj występy Czarusia tym co chcą się odchudzać jako skuteczną dietę odchudzającą , bo co zjedzą to zwrócą, gdy spojrzą w jego" czarne oczy" choć ciężko je dostrzec, bo patrzy spod łba. A moja niania, gdy byłam mała mówiła-Dziecko spójrz mi w oczy chyba nic nie Pprzeskrobałas! A Czaruś w oczy nie spojrzy......i główkę pochyla....i nos mu się wydłuża (jak u Pinokia)

sceptyk
mistrz klawiatury
mistrz klawiatury
Posty: 1065
Rejestracja: 2006-10-24, 15:24:37

Post autor: sceptyk » 2007-05-25, 23:05:56

mam prośbę :) To jest również ukłon w stronę Moderatora. Zostawmy już Wzyńskiego w spokoju, on nie zasługuje na uwagę.
Mogę powiedzieć tak, to duża przyjemność sledzić to forum,
opinia publiczna w Ostródzie, niejest taka głupia, jak niektórzy sądzą.
Może się Wam wydawać, że Wasze opinie niewiele znaczą. To nieprawda,
w tej rozpętanej wojnie, ludziom, którym od paru lat wydawało się, że są sami , daliście wiele nadziei, i chwała wam za to :)

Beny.S
początkujący
początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 2006-07-06, 00:16:18
Gadu-Gadu: 0

Post autor: Beny.S » 2007-05-26, 02:09:42

Witam.
Nie bylo mnie trochę w Ostródzie. Znajomi polecili mi obejrzenie nagrania ostaniej sesji Rady Powiatu. Moje wrazenia są podobne do większości z Was i nie będę ich powtarzał. Mam jednak kilka spostrzeżeń, którymi chciałbym się podzielić.
1. Bodzio Purzycki jako przewodniczący rady jest bardzo ok. To jego rzeczowe i spokojne prowadzenie obrad pozwoliło na dobrnięcie do końca sesji. Oby tak dalej się zachowywał.
2. Bez większego komentarza pozostawiam wystąpienia: Fijasa, Wawrzyńskiego i Peca. Żenada. Niech pracownikom szpitala nie wydaje się, że tym trzem chodzi o dobro placówki. Gołym okiem widać, że realizują swoje cele.
3.Wierzę, że władze powiatu chcą rozbudowy szpitala, ale chcą mieć też szczegółowy biznes plan i wyniki finansowe spółki. Te dokumenty są niezbędne do podjecia decyzji o poręczeniu kredytu. Poza tym
starostwo, jako właściciel, ma prawo i obowiązek (dla własnego dobra), żądać od swojej spółki dokumentów. Zarząd spółki ma obowiązek w każdej chwili je dostarczyć.
4.No i najważniejsza rzecz w tej sytuacji - zarówno powiat jak i zarząd szpitala obracają naszymi, obywatelskimi, społecznymi pieniążkami. Te pieniądze nie są Starosty, Wawrzyńskiego, Bielińskiej, Fijasa itp. person. Jeżeli coś jest skrywane to ja, my, każdy mamy prawo domagać się ujawnienia wszystkich okoliczności i faktów, bo to są nasze pieniądze. Ci ludzie tylko nimi zarządzają w naszym imieniu, z naszego nadania. Jeżeli spółka ociąga się z przekazaniem dokumentacji to trzeba natychmiast odwołać jej zarząd. Takie są standardy w demokracji.
Reasumując:
1. Zarząd spółki powinien niezwłocznie dostarczyć dokumenty do starostwa.
2. Rada Powiatu powinna, w jak najkrótszym czasie, podjąć decyzję, której konsekwencją będzie rozbudowa szpitala.

Ps. Chyba radna Jara, w czasie tej sesji, zwróciła uwagę na to jak kto głosował w sparawie szpitala w poprzedniej kadencji. To też warto pamiętać pp. Fijas i Wawrzyński i inni.
Uwierz dopiero jak zobaczysz lub dotkniesz.

Zablokowany