Podatki od nieruchomości 2006 - 2012

Awatar użytkownika
Jacek-P
moderator
moderator
Posty: 688
Rejestracja: 2003-12-30, 01:07:13
Gadu-Gadu: 3035627
Lokalizacja: Ostróda
Kontakt:

Podatki od nieruchomości 2006 - 2012

Post autor: Jacek-P » 2011-12-08, 21:06:47

PODATKI 2006 – bez zmian
PODATKI 2007 – bez zmian
PODATKI 2008 – bez zmian
PODATKI 2009 – podwyżka
PODATKI 2010 – bez zmian
PODATKI 2011 – brak wniosku
PODATKI 2012 – podwyżka

PODATKI 2008
Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 12 października 2007r. w sali Nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Stałych Rady Miejskiej.
Pani Skarbnik Miasta poinformowała, że przedstawiona propozycja, to średni wzrost podatku o 3 %.Podatek nie był podwyższany przez okres dwóch lat. Jeżeli zaproponowane stawki przez p. Burmistrza zostaną przyjęte, to do budżetu powinno wpłynąć dodatkowo - 200.000 zł.
Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to jest to znaczący podatek w budżecie- poinformował p. Burmistrz. Maksymalne stawki, określa Minister Finansów i nie osiąganie stawek maksymalnych, powoduje stratę jeśli chodzi o dochód miasta. Pan Burmistrz zaapelował do Radnych o zaakceptowanie propozycji jaka została zaproponowana.
Radny Grzegorz Kierozalski, w imieniu trzech Klubów zaproponował, żeby pozostawić stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2007r.
Pani Skarbnik odczytała jaki jest wzrost w stosunku roku opodatkowania 3 %, jeśli chodzi o kwoty w poszczególnych przedmiotach opodatkowania.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Radny Jan Stasiulewicz zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Za zamknięciem dyskusji głosowało:
„za” – 19 radnych,
„przeciwko” – 2 radnych,
„wstrzymało się” – 0 głosów.
Na sali obrad podczas głosowania obecnych było - 21 radnych.
W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania tytułu i treści uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało:
„za” – 8 radnych,
„przeciwko” – 11 radnych,
„wstrzymało się” – 2 radnych.
Na sali obrad podczas głosowania obecnych było - 21 radnych.
W wyniku głosowania, uchwała nie została podjęta.

PODATKI 2009
Protokół Nr XXXII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 28 listopada 2008r. w sali Nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Pan Burmistrz zabrał głos. Powiedział, że stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 3 lat. Maksymalne stawki ustalone przez Ministra Finansów na 2009r. są wyższe w porównaniu do maksymalnych stawek na 2008r. o 4,2 % tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza br w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .
Zaproponowane stawki na 2009 rok nie przekraczają maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów nie tylko na 2009 rok, ale również są niższe niż na 2008r.
Pan Burmistrz przedstawił propozycje.
1. Budynki mieszkalne: w roku 2008 stawka 0,54 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 - 0,62 zł.; propozycja – 0,59 zł ( propozycja wzrostu o - 5 groszy)
2. Budynki pozostałe niemieszkalne: w roku 2008 stawka 6,00 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 - 6,66 zł.; propozycja – 6,30 zł ( propozycja wzrostu o - 30 groszy)
3. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: w roku 2008 stawka 17,90 zł.; maksymalna stawka w roku 2008 – 19,01 a w roku 2009 - 19,81 zł.; propozycja – 18,80 zł ( propozycja wzrostu o - 90 groszy)
4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: w roku 2008 stawka 3,60 zł. ; maksymalna stawka w roku 2009 – 4,01 zł.; propozycja – 3,80 zł ( propozycja wzrostu o - 20 groszy)
5. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: w roku 2008 stawka 8,30 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 – 9,24 zł.; propozycja – 8,80 zł ( propozycja wzrostu o - 50 groszy)
6. Budowle: w roku 2008 stawka 2%; maksymalna stawka w roku 2009 – 2%.; propozycja 2% (propozycja - bez zmian)
7. Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: w roku 2008 stawka 0,66 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 – 0,74 zł. ; propozycja – 0,70 zł ( propozycja wzrostu o - 4 grosze)
8. Grunty pozostałe: w roku 2008 stawka 0,32 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 – 0,37 zł.; propozycja – 0,34 zł ( propozycja wzrostu o – 2 grosze)
9. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: w roku 2008 stawka 3,50 zł.; maksymalna stawka w roku 2009 – 3,90 zł.; propozycja – 3,70 zł ( propozycja wzrostu o - 20 groszy)

Pan Burmistrz dodał, że propozycje są duże, ale podmiotów jest bardzo dużo i dla miasta jest to wzrost o 600.000 zł. a potrzeby w mieście są duże.
Podatek od nieruchomości jest to jedna z najważniejszych pozycji jeżeli chodzi o wpływy własne. Gdyby Rada nie uchwaliła zmian, to będzie musiał wprowadzić autopoprawki do budżetu, żeby zdjąć środki z zadań inwestycyjnych.
Poinformował, że chociaż Radni w Olsztynie uchwalili podwyżkę cen wody i ścieków w wysokości 15%, to również uchwalili 5 % wzrost podatku od nieruchomości.
Pan Przewodniczący Rady zauważył u Radnego Krzysztofa Żyndy ulotki i zwrócił mu uwagę, że jest to żenujące, że przynosi ulotki.
Przewodniczący powiedział, że i tak swojego zdania nie zmieni i że wstrzyma się od głosu.
Radny Krzysztof Żynda odpowiedział, że nie widzi nic złego w tym, że nosi ulotki.
Radna Jolanta Dakowska podzieliła się informacją w sprawie wypowiedzeń dotychczasowych decyzji związanych z podatkiem od wieczystego użytkowania gruntów.
Z informacji podanych przez p. Naczelnik Wydziału Geodezji, wypowiedzeń na dzień dzisiejszy otrzymało około 150 mieszkańców naszego miasta i jest to kwota w granicach 84.000 zł. i również będą to środki z podjętych działań, jeżeli decyzje się uprawomocnią.
Jeżeli osoba płaciła wcześniej za grunt ok. 59 zł. a w chwili obecnej musi zapłacić ok. 943 zł, to w tym momencie taka zwyżka budzi jej sprzeciw gdyż powoduje utratę zaufania mieszkańców do urzędu.
Radna powiedziała, że nie twierdzi, że te działania nie powinny być podjęte, ale nie w takich odległościach czasowych, które powodują dla określonych mieszkańców takie ogromne zwyżki podatku od wieczystego użytkowania. Oczekuje więc na dokładne informacje zinwentaryzowanych wypowiedzeń i na jaką kwotę miasto ma otrzymać zwyżkę w dochodach z tego tytułu.
Pan Burmistrz odpowiedział, że informacje ze strony Urzędu, na temat przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności były zamieszczane w mediach i temat ten, zaczął się już w poprzedniej kadencji. Przekształceń było bardzo dużo. Stawki nie były zmieniane od przynajmniej 15 lat. Stawki są zastosowane najniższe a wartości są wyliczane przez rzeczoznawców. Osoby, które się nie zgadzają z opłatami i potrafią to udokumentować, mają prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Radna Anna Rutkiewicz zabrała głos. Zobrazowała podwyżkę, podając jako przykład wyliczenie, o ile wzrośnie roczna opłata za 100-metrowe mieszkanie. Z wyliczenia wynika, że rocznie wzrośnie o 5 zł. w stosunku do ceny obecnej, co nie jest kwotą uciążliwą nawet dla przeciętnie zamożnego mieszkańca.
Dlatego też, biorąc pod uwagę proponowane stawki i to co jest dobre dla naszego miasta, Rada powinna przyjąć proponowane stawki, ponieważ wcale nie są wygórowane i są dużo niższe niż maksymalne stawki proponowane przez Ministerstwo.
Radny Krzysztof Żynda odniósł się do wypowiedzi p. Przewodniczącego. Powiedział, że p. Przewodniczący nie może mieć do niego pretensji, że przypomina co P i S głosi w swoim programie wyborczym, w ostatnich wyborach samorządowych w naszym mieście. Prawem każdej opozycji jest krytykować. Platforma wygrała niedawno i Prawo i Sprawiedliwość jak tylko ma możliwość i okazje w Sejmie, to wytyka program Platformy, że czegoś nie zrobiła. Jest to jej prawo i to robi i on o to nie ma pretensji.
Tak więc Przewodniczący, nie może mieć pretensji do niego, że przypomina co P i S głosiło w swoim programie wyborczym. Wyjaśnił, że nie sądził, że na przedostatniej sesji, kiedy p. Burmistrz proponował podniesienie podatków, Radny Jan Liberacki będzie głosował za podwyżkami i dlatego dzisiaj przyniósł ulotki p. Liberackiego.
Pan Przewodniczący odebrał głos Radnemu K. Żyndzie, ponieważ uwłacza to godności i powadze sesji.
Następnie Radny Krzysztof Pisarski zabrał głos. Powiedział, że wiele zostało powiedziane na temat podatków od nieruchomości, czy od środków transportowych. Przypomniał, że ostatnie podwyżki od nieruchomości były 3 lata temu a od środków transportowych 4 lata temu.
W imieniu Klubu SLD powiedział, że po przeanalizowaniu propozycji przedstawionej przez p. Burmistrza, Klub będzie popierał podwyżkę jaką zaproponował p. Burmistrz.
Radny Jan Stasiulewicz w imieniu Klubu zabrał głos. Wyraził zdziwienie, dlaczego Pan Najmowicz jako Przewodniczący Rady, się denerwuje. Przewodniczący tylko powinien prowadzić sesję, a każdy ma prawo do krytyki i nie ma nic w tym złego. Taka jest mała polityka.
Powiedział, że na kolejnej sesji podejmuje się próbę podniesienia podatków, a za tym przeniesienie kosztów na mieszkańców miasta. Ostródzianie już w tej chwili ponoszą znacznie wyższe koszty utrzymania niż do tej pory, np. podniesienie kosztów wody ogrzewania np. przez Spółdzielnie Mieszkaniową o 60 % . Podwyżka ogrzewania przez MPEC, podwyżka cen wody i ścieków oraz inne jeszcze opłaty. Cały świat jest w kryzysie i to, że ten kryzys nie dotyka bezpośrednio Polski, to powinniśmy się cieszyć.
Zabieranie pieniędzy mieszkańcom miasta poprzez zwyżkę podatków właśnie w tym okresie, jest nie do zaakceptowania.
Należałoby tych pieniędzy szukać w poprzednich budżetach jak również w projekcie budżetu na 2009 rok. Przypomniał, że na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów była dyskusja i padła propozycja, żeby ograniczyć wydatki na oświatę i pomoc społeczną.
Reasumując, powiedział że Klub Platformy Obywatelskiej RP będzie głosował przeciwko podwyżkom podatków.
Ze swej strony ( zdanie prywatne Radnego ) zaapelował do Radnych Rady Miejskiej, o to, żeby poszli w ślady Platformy. Radni muszą mieć świadomość, że działają w imieniu wyborców i właściwość naszego postępowania oceni opinia publiczna łącznie z tym co się napisało w ulotkach. To co się obiecuje wyborcom powinno być respektowane i realizowane.
Radny Ryszard Kowalski zabrał głos. Powiedział, że podatki trzeba płacić, ponieważ jest to nasz obowiązek. Natomiast argumentacja nie idzie w tym kierunku, bo społeczeństwo i tak ponosi konsekwencje płacenia tych podatków. Najpierw powinniśmy spojrzeć jak to wygląda w naszym budżecie i w naszych inwestycjach. My tak lekką ręką budujemy i wszystko robimy, ale do tej pory nie mamy nigdzie przedstawionych informacji jaki będzie koszt utrzymania tych obiektów. Pobudowany został tor narciarski- wodny, mówiło się o 16 tys. zadłużenia a okazuje się, że jest 10 – krotne zadłużenie jak nie większe. Lekką ręką to wszystko traktujemy, ale gdybyśmy mieli plan jak potem utrzymać ten obiekt i ile on nas będzie kosztował, to inaczej by to wszystko wyglądało. Będziemy zaraz chcieli budować amfiteatr , stadiony, kto potem utrzyma te obiekty a pieniądze, które powinny być przeznaczone na budowę dróg, budowę chodników będą szły na koszty utrzymania tych obiektów.
Radny powiedział, że będzie głosował przeciwko zwiększeniu podatków od nieruchomości dlatego, że już podatki od dzierżaw wieczystych poszły w górę. Uważa, że i tak społeczeństwo ponosi duże koszty jeżeli chodzi o podatki.
Radna Barbara Jankowska odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Stasiulewicza powiedziała: fajnie jest jak to się zmienia punkt widzenia od punktu siedzenia i jak się miało większość w radzie, to się robiło sobie ulice, warstwy ścieralne i nie szukało się oszczędności w budżecie a teraz trzeba szukać.
Radna uważa, że podwyżki są minimalne. Każdy chce mieć obcięte drzewka przed domem, każdy chce mieć ładny chodnik a skąd wziąć pieniądze?
Radny Tadeusz Bera zauważył, że wśród pozycji podatkowych największe podwyżki dotyczą podwyżek dla przedsiębiorstw, które w tej chwili spotykają się z coraz większymi trudnościami.
Nie zgodził się z wypowiedzią Radnego J. Stasiulewicza, że kryzys nas nie dotyka. Ja to bardzo odczuwam, ponieważ transportowo obsługuję firmy w eksporcie i imporcie. Firmy nie sprzedają i nie kupują Jest straszny zastój gospodarczy. Przyszły rok będzie bardzo trudny. Wszystkie koszty firm w finale przekładają się na konsumentów. Ponadto firmy coraz bardziej przygotowują się nawet do zwolnień pracowników i to nasze, ostródzkie. Jest naprawdę kryzys, którego może nie widać ale on zauważa, ponieważ pracuje w biznesie i widzi to. Dlatego wnioskuje o pozostawienie podatków na tym samym poziomie co do tej pory.
Pan Burmistrz uważa, że polityka jeśli chodzi o podatki, powinna być prowadzona w ten sposób, że powinny to być małe podwyżki ale uchwalane co roku dlatego, że teraz 3 lata one nie są uchwalane. Przyszły rok będzie 4 rokiem, gdzie tych podwyżek się nie uchwali, ponieważ będzie to rok wyborczy. Należy więc tylko współczuć mieszkańcom i Radzie, która drastycznie będzie musiała podnieść podatki na początku nowej kadencji. To jest tak jak przykład, który podała Radna Jolanta Dakowska, że też przez 15 lat tych zmian opłat nie było i teraz rzeczywiście może to być szok, że ta podwyżka jest tak znaczna. To samo może być z podatkami od nieruchomości. Propozycje nasze to tylko o wskaźnik inflacji. Nie podnosząc ich o ten wskaźnik, realna ich wartość jest mniejsza. Miasto podwójnie traci, bo nie wpłynie do budżetu tych 600.000 zł. a po drugie, to miasto traci na subwencji wyrównawczej. Ministerstwo Finansów ustalając wysokość subwencji wyrównawczej przyjmie, że miasto osiągnęło dochody na poziomie stawek maksymalnych. Tak jest wyliczany dochód. Dochód miasta przy podzieleniu na 1 mieszkańca powoduje, że my znajdujemy się w wyższej grupie, grupie miast bogatszych. W związku z tym subwencja dla nas wyliczona jest niższa.
Radny Jan Stasiulewicz zabrał głos. Przypomniał, że deficyt budżetu w tym roku wynosił ponad 18 milionów, natomiast prognozowany deficyt w przyszłym roku wynosi ponad 46 milionów. Rozumie, że różne inwestycje się robi ale propozycja jest taka, żeby szukać oszczędności w budżecie.
Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił się z zapytaniem do p. Burmistrza: O ile uchwała nie uzyska stosownej ilości głosów, to czy p. Burmistrz poczyni cięcia i jakie w planowanym budżecie na 2009 rok.
Pan Burmistrz odpowiedział, że zakładając dochody, które by wynikały z przyjętej uchwały uważał, że po 3 latach obowiązywania tych samych stawek, uchwała zostanie przyjęta. Nie analizował, w których pozycjach trzeba będzie zrobić propozycje zmian.
Radny Krzysztof Żynda powiedział, że Klub Wodny Sokół, jakieś gadżety chce zakupić za 750.000 zł. wystarczy wykreślić tę pozycję.
Pan Burmistrz zwrócił uwagę Radnemu K. Żyndzie, żeby nie używał takich słów, ponieważ nie są to żadne gadżety. Jest to inwestycja, która umożliwi organizowanie zawodów rangi międzynarodowej.
Radny Tomasz Podsiadło uważa, że podwyższenie podatków jest szkodliwe z tego względu, że morduje przedsiębiorczość. Podwyższanie podatków powoduje, że narasta szara strefa.
Właśnie obniżanie podatków, nadawanie jakiegoś tonu ludziom aktywnym, przedsiębiorcom powoduje, że powstają nowe inwestycje.
Radny Jacek Dudzin uważa, że należy płacić podatki i jest też za tym, żeby umiejętnie je wydawać.
Powiedział, że jest dumny z tego, że nasze miasto zmienia swój wizerunek, że może nie doceniamy tego, bo codziennie chodzimy po ulicach, po chodnikach i nie widzimy tego, czego doświadczają inni przyjezdni ludzie i bardzo pozytywnie postrzegają zmiany w naszym mieście.
Więcej głosów nie było.
Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania tytułu i treści uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało:
„za” – 10 radnych,
„przeciwko” – 9 radnych,
„wstrzymało się” – 2 radnych;
Na sali obrad podczas głosowania obecnych było - 21 radnych.
W wyniku głosowania, uchwała została podjęta.

PODATKI 2010
Protokół Nr XLVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 27 listopada 2009r. w sali Nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Pani Halina Gergola – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały.
Proponowana podwyżka stawek to średnio wzrost o 3,12 %. Zaproponowane stawki na 2010 rok nie przekraczają maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów na 2009r.
Ogłoszone przez Ministra Finansów maksymalne stawki na 2010 r. są wyższe w porównaniu do maksymalnych stawek na 2009r. o 3,59%.
Pani Skarbnik przedstawiła, jakie są różnice za 1m2 powierzchni w stosunku rocznym:
Za budynki mieszkalne jest to wzrost o 3 grosze, za pozostałe budynki – 20 groszy, za budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 20 groszy.
Jeśli chodzi o grunty:
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jest to wzrost na jednym metrze o 4 grosze, natomiast od pozostałych gruntów wzrost o 1 grosz.
Przewidywany wpływ do budżetu, to kwota w granicach 300 tys.
Radny Jan Stasiulewicz zabrał głos. Przedstawił mieszkańcom Ostródy wydatki Biura Promocji na rok 2009, ponieważ mieszkańcy Ostródy powinni wiedzieć, na co Biuro Promocji wydaje ponad milion zł.
Zdaniem Radnego oszczędności powinno się szukać w Biurze Promocji a nie w kieszeniach obywateli, ponieważ na promocję wydaje się bardzo duże środki.
Do wypowiedzi Radnego J. Stasiulewicza odniósł się Z-ca Burmistrza, który powiedział min, że zarówno BP jak i Władze Miasta starają się, żeby gadżety trafiały we właściwe ręce.
Natomiast efektywność naszej promocji jest zauważona.
Z-ca Burmistrza zabrał głos. Powiedział, że jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to Rada zdecyduje o podwyżce. Za rok odbędą się wybory i bez względu na to, kto będzie, to przyjdzie konieczność podwyższenia podatku np. o 30 % . Jest to trudna decyzja, ale jest to kwestia odpowiedzialności.
Dużo uwagi poświęca się wydatkom, natomiast mało jest dyskusji jak pozyskiwać środki w rozsądny sposób.
Podatek jest najpowszechniejszą formą do budżetów samorządowych na całym świecie.
Samorządy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, natomiast powinno się ułatwiać prowadzenie takiej działalności innym podmiotom i temu służą min. np. budowa infrastruktury.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Radnych, żeby zabierali głos, co do konkretnego punktu porządku obrad.
Radna Barbara Jankowska zabrała głos. Jej zdaniem proponowany wzrost podatku nie jest zbyt wysoki.
Następnie zwróciła się z zapytaniem do p. Skarbnik - co będzie jeżeli Radni nie podniosą podatku?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że różnica pomiędzy ustalonym podatkiem na dany rok a maksymalną stawką na dany rok, jest corocznie wykazywana w sprawozdawczości do Ministerstwa Finansów.
Ustalona kwota przez Radę, jest wliczana do dochodu na mieszkańca. Od tego rozchodu na mieszkańca naszego miasta, liczona jest część wyrównawcza naszej subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy.
Z informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów, część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2010 t w porównaniu do 2009r. jest niższa o kwotę 500 000 zł.
Głos zabrał Radny Grzegorz Kierozalski. Stwierdził, że co do niektórych wydatków ma bardzo duże wątpliwości np. zwiększenie kwoty na oświetlenie miasta – 50 000 zł. Przeznaczenie kilkaset tysięcy na remont budynku Administracji Budynków Komunalnych. W związku z tym, Radny G. Kierozalski powiedział, że będzie głosował „przeciwko” zwiększeniu podatków, ponieważ nie ma przekonania, że wydatki są zasadnie wydawane.
Radny Krzysztof Żynda przypomniał, że podatek był w zeszłym roku podniesiony.
Klub będzie głosował przeciwko podwyżce, ponieważ w kampanii wyborczej 2006, w swoim programie obiecali, że podatków nie będą podnosić.
Radny Jacek Dudzin zaapelował do Radnych o to, żeby bardziej się skupiać nad tym, w jaki sposób wydać środki a nie eliminować wpływy budżetowe. Z roku na rok wpływy budżetowe chociażby z dochodu własnych gminy maleją. Pytanie jest zasadnicze skąd brać środki. Podatek od nieruchomości jest jednym z większych wpływów w naszym budżecie.
Radny jest za tym, żeby racjonalnie wydawać środki i na tym Radni powinni się skoncentrować. Radny zaapelował do Radnych, żeby nie pomniejszać dochodów miasta.
Jeżeli Radni uważają, że w niektórych działach środki są niewłaściwie wydatkowane, to skłaniałby się do tego, żeby w uchwale budżetowej na rok 2010 te wydatki przesunąć chociażby na inwestycje, czy inne formy.
W przekonaniu Radnego, takie eliminowanie dochodów poprzez pozostawienie na takim samym poziomie, jest kiepskim rozwiązaniem.
Radny powiedział, że woli zapłacić większe podatki, ale chciałby z drugiej strony, żeby te środki wróciły do miasta np. w formie pomocy socjalnej, w postaci inwestycji, czy w inny sposób.
Radny jest przedsiębiorcą i dostaje decyzje wymiarową podatku od nieruchomości, którą musi zapłacić. Natomiast zdaje sobie sprawę, że te środki służą mieszkańcom i również jemu.
Radny zaapelował po raz kolejny, żeby skoncentrować się nad sposobem wydatkowania środków w budżecie a nie pomniejszać wpływów.
Radny Jan Stasiulewicz powiedział, że Klub Radnych PO będzie głosował „przeciwko” podnoszeniu podatków dlatego, że nie mają pewności, że wydatki zostaną w sposób prawidłowy wydatkowane.
Radny Tadeusz Bera podkreślił, że obecnie żyjemy w czasach kryzysu i ten kryzys dotyka zarówno naszych mieszkańców jak i przedsiębiorców. Radny przypomniał, że jest członkiem Rady Zatrudnienia i bezrobocie wzrosło do poziomu roku 2007. Firmy zwalniają osoby, obniżają wynagrodzenia i coraz trudniej jest płacić podatki. Było dużo podwyżek np. woda, śmieci i jako Klub Radnych Dobra Wspólnego, Radny powiedział, że będą głosować przeciwko podwyżkom.
Radna Jadwiga Obrębka zwróciła się z zapytaniem do Z-cy Burmistrza: czy osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą zwrócić się o umorzenie do p. Burmistrza.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że każdy może zwrócić się w każdej sprawie do Burmistrza. W uzasadnionych przypadkach, czy sytuacjach Burmistrz może odstąpić bądź rozłożyć podatek na raty.
Radny Jacek Dudzin dodał, że pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie, powoduje spadek o wskaźnik inflacji, czyli realnie miasto traci pieniądze.
Z dyskusji niektórych Radnych wynika, że Radni, którzy są przeciwko podnoszeniu podatków mają poważne zastrzeżenia co do sposobu ich wydatkowania.
Radni mają możliwości wyrażenia sposobu wydatkowania środków poprzez uchwałę budżetową.
Zdaniem Radnego, powinno się bardziej zwrócić uwagę na to, gdzie te środki należałoby wydać.
W wielu przypadkach, Radni nie mają możliwości do podjęcia decyzji, czy wpłynięcia na p. Burmistrza w jaki sposób te środki wyda.
Radny Jerzy Wiktorowicz zwrócił uwagę, żeby pomyśleć o przyszłorocznym budżecie, ponieważ będziemy się zadłużać i zadłużać a z czego będziemy spłacać? Jeżeli wszyscy Radni będą na „nie” i podatki pozostaną na tym samym poziomie, to będzie to pomniejszenie budżetu.
Rady Tomasz Podsiadło odniósł się do p. Przewodniczącego Rady w kwestii zasad.
Radny uważa, że zasady powinny obowiązywać zawsze i każdy powinien mieć prawo w kwestii wypowiedzenia się, i mieć własne zdanie.
Więcej głosów nie było.
Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania tytułu treści uchwały.
Za podjęciem uchwały - głosowało:
„za” – 9 radnych,
„przeciwko” – 12 radnych,
„wstrzymało się” – 0 radnych.
Na sali obrad podczas głosowania obecnych było -21 radnych.
W wyniku głosowania, uchwała nie została podjęta.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PODATKI 2011
W 2010 roku nie było wniosku o zmianę stawek podatku od nieruchomości.
Stawki podatku do nieruchomości jak i deklaracje za rok 2011 nie uległy zmianie. W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2011 obowiązuje uchwała Nr XXXII/202/2008 z 28 listopada 2008

PODATKI 2012
Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 28 października 2011 r. w sali Nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Krzysztof Żynda w imieniu Komisji, odczytał wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
Przewodniczący Komisji uzasadnił wniosek tym, że na ostatniej sesji p. Burmistrz proponował zdjęcie tego punktu w celu doprecyzowania i doprowadzenia do spotkania z Komisjami, z Klubami Radnych i ze środowiskami.
Komisje się odbyły jak przed każdą sesją, natomiast nie doszło do spotkań z Klubami i ze środowiskami. Ponadto Pan Burmistrz 7 października br. podczas spotkania z Prezesem PZN w Ostródzie obiecał, że takie konsultacje się odbędą i że część ulg zostanie zachowanych. Do takich konsultacji nie doszło i to był też powód, żeby zdjąć ten punkt z porządku obrad.
Wniosek Komisji – stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W imieniu grupy Radnych, Radny K. Żynda zgłosił kolejne wnioski co do ewentualnych zmian do porządku obrad:
- Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 10. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 11. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr V/27/2003 z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Radny powiedział, że argumentacja jest podobna. Jeżeli Radni mają głosować rzecz trudną jaką jest znaczny wzrost podatku, niezależnie od tego czy on nie był podnoszony od lat 5 - czy 3, to są to trudne decyzje jakie Rada musi podjąć. To Pan Burmistrz przedkłada projekty uchwał i propozycje. Pan Burmistrz powinien przyjść na Komisje i przekonywać Radnych co do zasadności wprowadzenia podwyżek. Na Komisjach p. Burmistrza nie było. Z Klubami p. Burmistrz próbował rozmawiać, ale dzień przed sesją. To jest za późno. Radni nie uchylają się od dyskusji. W ten sposób traktowanie Radnych i Klubów jest niepoważne i stąd ten wniosek. Ponadto p. Burmistrz obiecał Radnym, że przedstawi plan oszczędnościowy a tego planu nie przedstawił. Radni w dalszym ciągu czekają na taki plan.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Za zdjęciem punktu 7. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego - głosowało:
„za” – 20 radnych,
„przeciw” – 1 głos,
„wstrzymało się” – 0 radnych.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Projekt uchwały - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Za zdjęciem punktu 10. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - głosowało:
„za” – 19 radnych,
„przeciw” – 2 głosy,
„wstrzymało się” – 0 radnych.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Za zdjęciem punktu 11. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr V/27/2003 z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - głosowało:
„za” – 18 radnych,
„przeciw” – 3 głosy,
„wstrzymało się” – 0 radnych.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.


Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 9 listopada 2011 r. w sali Nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Przewodniczący Rady poinformował, że złożone zostało pismo p. Burmistrza w sprawie wycofania w całości wniosku p. Burmistrza z dnia z dnia 2 listopada 2011r . w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
Przewodniczący Rady poprosił p. Burmistrza Miasta o zabranie głosu i ustosunkowanie się do wniosku w sprawie zwołania i odwołania sesji Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz wyjaśnił dlaczego taka konieczność przyświecała zwołaniu sesji.
Uchwały, które są proponowane i wokół których toczy się dyskusja dotycząca zmian niektórych stawek cen podatku będą miały wpływ na kształt budżetu. Do 15 listopada każdego roku taki projekt musi być przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady. W związku z tym uznał, że trzeba zrobić sesję wystarczająco szybko, żeby Wydział Finansowy zdążył przygotować projekt uchwały budżetowej, która uwzględnia wszystkie konsekwencje przyjętych uchwał.
W związku z tym, że w tym czasie czyli do 3 listopada trwały rozmowy z Radnymi i z Klubami Radnych, które wykazały, że znacząca część Radnych uznaje konieczność rozmawiania. W związku z tym, po rozmowie z Wydziałem Finansowym ten projekt budżetu będzie przygotowany w terminie do 15 listopada bez uwzględniania ewentualnych zmian, które by zaszły po uchwaleniu proponowanych uchwał.
W związku z tym uznał, że najlepiej będzie wycofać ten wniosek z proponowanym porządkiem obrad w całości i tej sesji nie przygotowywać.
Z rozmów z Klubami wynikało, że istnieje jeszcze potrzeba dyskutowania i skonfrontowania projektów uchwał z projektem budżetu miasta na 2012 rok.
Stąd był wniosek o zwołanie i odwołanie sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że po otrzymaniu wniosku p. Burmistrza zadzwonił do wszystkich Szefów Klubów Radnych z zapytaniem, czy jest potrzeba spotkania się, gdyż sesja została zwołana i na jeden dzień przed sesją wniosek został wycofany.
Większość Radnych chciała, żeby sesja się odbyła, żeby wysłuchać uzasadnienia wniosku o odwołanie sesji.
Głos zabrał Radny Krzysztof Żynda. W związku z tematyką, która miała być dyskutowana na dzisiejszej sesji Radny w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Radnych Prawicy odczytał Oświadczenie składające się z 4 punktów:
1. Sytuacja finansów naszego miasta jest zła.
Nadmierne wydatki realizowane z zaciągniętych kredytów na kwotę ok. 50 milionów złotych osiągnęły maksymalny dopuszczalny prawem poziom zadłużenia. Wynikały one z przyjęcia błędnego założenia o Ostródzie jako mieście pobytowym EURO - 2012. Spłaty zobowiązań kredytowych oraz koszty utrzymania nowych obiektów powodują znaczne ograniczenie niezbędnych w mieście inwestycji związanych z przebudową sieci burzowej, czy kanalizacyjnej oraz innych infrastrukturalnych. W niedalekiej przyszłości zabraknie pieniędzy na podstawowe usługi świadczone przez gminę. Trzeba reagować z uprzedzeniem.
2. Od Burmistrza oczekujemy profesjonalnej i rzetelnej diagnozy z sytuacji finansów miasta i wynikającego z niej programu naprawczego. Miasto w ostatnich latach zdecydowanie poprawiło swój wizerunek poprzez nowe atrakcyjne obiekty turystyczne oraz sportowe. Należy mieć jednak świadomość, iż inwestycje te powstały mimo dużych środków z Unii Europejskiej kosztem zaciągnięcia przez miasto bardzo znacznych zobowiązań kredytowych.
Wobec tej trudnej sytuacji, jest zasadne dokonanie oceny wydatków budżetu miasta. W ocenie większości Radnych nie wszystkie one są potrzebne, a nawet noszą znamiona rozrzutności.
3. Nasze Kluby od dłuższego czasu sygnalizowały w sposób zdecydowany swoją obawę wobec dotychczasowej polityki finansowej, kreowanej przez Burmistrza Miasta.
Wielokrotnie w latach poprzednich oraz tej kadencji Rady, zwracaliśmy uwagę na niezrównoważony budżet oraz jego nieracjonalne wydatki. Mimo obiecanego na sesji Rady Miasta w dniu 18.02.2011r. przez Burmistrza przedstawienie Radzie programu uporządkowania wydatków do dnia dzisiejszego takiego programu nie ma. Powoduje to ograniczenie zaufania do Burmistrza Miasta.
4. Radni sygnujący powyższe Oświadczenie informują, że warunkiem dyskusji nad nowymi stawkami podatkowymi i ewentualnego ich przyjęcia oraz głosowaniem budżetu miasta na rok 2012, jest przedłożenie programu naprawczego przez Burmistrza Miasta.
_____Pozdrawiam____
..:: Jacek-P ::..

Kacper
początkujący
początkujący
Posty: 58
Rejestracja: 2010-01-24, 08:12:09
Gadu-Gadu: 0

Re: Podatki od nieruchomości 2006 - 2012

Post autor: Kacper » 2011-12-09, 08:31:37

Jacku P nic ująć nic dodać. Świadczy to wszystko o działaniach lokalnych włodarzy Platformy Obywatelskiej. Od początku chodziło im tylko o stołki i kasę.
Zastanawiam się czy kiedykolwiek ktoś z tą grupą ludzi jeszcze normalnie będzie mógł współpracować.
Ciekawe czy włodarze Platformy Obywatelskiej o tym wszystkim wiedzą bo pewnie rozwiązali by PO w Ostródzie.

ostroda11
początkujący
początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 2010-06-17, 21:13:27
Gadu-Gadu: 0

Re: Podatki od nieruchomości 2006 - 2012

Post autor: ostroda11 » 2011-12-09, 10:22:58

Nic by nie rozwiązali. Tak jest w całej Polsce ba w całej Unii Europejskiej. Tylko, że im wyższy szczebel tym wyższa kasa i "wyższe" stołki. Trzeba się po prostu pogodzić że CAŁEJ klasie politycznej chodzi tylko o własną kieszeń a nie o dobro ludzi. Smutna prawda ale tak jest. Pomyślcie dopiero jaka kasa kręci się w tym całym śmiesznym unioparlamencie.

Zablokowany