likwidacja zkm

ziutek
początkujący
początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 2010-02-03, 11:42:35
Gadu-Gadu: 0

likwidacja zkm

Post autor: ziutek » 2010-02-03, 12:06:25

witam wszystkich forumowiczów, poniżej zamieszczam syntetyczny wyciąg z nowej, obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i mam pytanie - właściwie to do miłościwie nam panujących radnych, czy ktoś z Pań/Panów bierze pod uwagę, że jeśli nic w tym temacie nie zrobicie (a likwidacja i utworzenie nowej firmy może potrwać około pół roku) to od 1 stycznia 2011 na ulicę nie wyjedzie żaden autobus? pozdrawiam i zachęcam do lektury przepisów; dla mniej zorientowanych dodam, iż zkm w obecnym kształcie musi zostać zlikwidowane gdyż prowadzi także inną działalność poza transportem publicznym, a mianowicie stację paliw i żeglugę po kanale, a to nijak nie mieści się w definicji lokalnego transportu zbiorowego
 
to co najważniejsze na czerwono
Art. 14.
Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
1)   gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2)   dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)   lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8)   utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
9)   cmentarzy
- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.


USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Art. 87.
1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja:
1)   państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;
2)   gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy, o której mowa w art. 1;
3)   gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.
2.   W przypadku zakończenia likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych  wymienionych w ust. 1 pkt 1 przed dniem 31 grudnia 2010 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych dokona zmian w wydatkach budżetu państwa na wniosek dysponenta części, w szczególności mając na względzie zapewnienie odpowiednich środków na wynagrodzenia.
 
Art. 100.
1.   Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów określonych w art. 87 wygasają z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej z dniem 31 grudnia 2010 r., jeżeli na 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji albo nie później niż z dniem 30 listopada 2010 r. nie zostaną im zaproponowane przez organ, o którym mowa w art. 88
{Art. 88.1.   Zakłady budżetowe likwidują: 2)   organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe. 2.   Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; 3.   Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który przeprowadza likwidację, albo nowo utworzona jednostka organizacyjna. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.}

Zablokowany